Welkom op de Sint Fransschool. Wij zijn een katholieke basisschool in Emmen met zo’n 100 leerlingen. Onze school staat bekend om haar dynamische karakter, waar we samen streven naar een stimulerende, uitdagende en veilige leer- en leefomgeving voor iedereen

Over ons

Op de St. Fransschool gaan we uit van de eigenheid van het kind. We brengen de unieke behoefte van elk kind in kaart zodat we op maat gemaakt onderwijs kunnen aanbieden. Daarnaast creëren we een veilig, zorgzaam en open klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen.

Waar staan we voor?

Bij ons op school hanteren we een aantal kernwaarden. Dat zijn: veiligheid, vernieuwing, zelfstandigheid, betrokkenheid, assertiviteit, samenwerking en identiteit.

Veiligheid wordt gewaarborgd door aandacht te besteden aan het welbevinden van de leerlingen. De school streeft naar vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de behoeften van de leerlingen. We bevorderen zelfstandigheid en betrokkenheid door leerlingen hun eigen doelen te laten stellen en bedenken hoe ze die willen bereiken. Assertiviteit wordt op een positieve manier gestimuleerd en er wordt nadruk gelegd op samenwerking, zowel binnen als buiten de groep en met kinderen van verschillende leeftijden. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de katholieke identiteit van de school door gebruik te maken van de methode ‘Hemel en Aarde’.

Ons aanbod

Op de St. Fransschool bieden we zowel primair onderwijs als voorschool (peuteropvang) aan. Op onze voorschool werken we met het programma UK en PUK, waardoor de overgang naar het onderwijs soepel verloopt en kinderen zich in een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen.

Het onderwijs wordt gepersonaliseerd aangeboden, waarbij de onderwijsbehoefte van de leerlingen centraal staat. De school heeft een kleinschalige setting, waardoor er veel persoonlijk contact is tussen leraren, leerlingen, ouders/verzorgers. Dit creëert een hechte gemeenschap die samenwerkt om het beste uit elk kind te halen.

Daarnaast is de St. Fransschool een VVTO-school. Dat betekent dat we vanaf groep 1 al Engelse lessen aanbieden.