Op de St.Fransschool bieden we gepersonaliseerd onderwijs aan. Ieder kind werkt aan zijn/haar eigen doelen. We kijken altijd naar de groei van ieder kind afzonderlijk. Wel houden we hierbij de landelijke normen goed in het oog. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, maar ook van ons team, maar zonder druk en op basis van vertrouwen.

Engels

Wat onze school anders maakt dan andere basisscholen in de regio, is dat wij een VVTO-school zijn. VVTO staat voor vroeg vreemdetalenonderwijs. Kinderen op de St. Fransschool krijgen vanaf groep 1 al Engels op school. Het is prachtig om te zien hoe snel kinderen een vreemde taal oppikken!

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8.15 uur tot 14.00 uur. De kleuters zijn op woensdag vrij van school. Soms is er een verlengde schooldag met workshops. Deze dagen worden vroegtijdig gecommuniceerd.

Verder zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur.

Onze groepen

We werken met leerstofjaarklassen. Dat betekent dat leerlingen op basis van leeftijd worden gegroepeerd. Soms hebben we ook combinatiegroepen waarin twee leerjaren worden samengevoegd.

Soms werken we op de St. Fransschool groepsdoorbrekend. In dat geval worden kinderen met verschillende leeftijden gegroepeerd voor een instructie of activiteit.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6/7
Groep 8

Leerlingenzorg

Op de St. Fransschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Fransschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Fransschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de St. Fransschool voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.

Uit deze resultaten van de afgelopen jaren zien we dat onze eindopbrengsten prima zijn. We scoren al jaren op het landelijk gemiddelde. We focussen op zo hoog mogelijke opbrengsten, stemmen ons aanbod hierop af en hebben hoge verwachtingen van onze kinderen.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.