De St. Gerardusschool is al jarenlang een vertrouwd onderdeel van de gemeenschap in Barger – Oosterveld (Emmen). Met de transformatie tot een kindcentrum dat onderwijs en opvang combineert, hebben we een inspirerende omgeving gecreëerd waarin kinderen zich volledig kunnen ontplooien.

Over ons

Onze school typeert zich als een dorpsschool. We hechten grote waarde aan samenwerking met ouders en leerlingen om het onderwijs vorm te geven. We zijn erg trots op de sfeer die op school heerst. Door recente moderniseringen en een nieuwe inrichting kunnen we onze leerlingen optimale begeleiding bieden. Met een focus op gepersonaliseerd leren streven we ernaar om de individuele ontwikkeling van ieder kind te stimuleren.

Naast onderwijs en opvang biedt de St. Gerardusschool ruimte aan Facet, het servicepunt van de openbare bibliotheek. Daar kunnen behalve leerlingen, ook buurtbewoners gebruik van maken.

Waar staan we voor?

Bij de St. Gerardusschool staan we voor een kindcentrum waarin onderwijs en opvang hand in hand gaan. We geloven in de kracht van samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten om een veilige, stimulerende en ondersteunende omgeving te bieden.

Onze kernwaarden zijn gebaseerd op respect, betrokkenheid en persoonlijke groei. We streven ernaar om elk kind te laten stralen en zijn of haar volledige potentieel te laten benutten.

Ons aanbod

De St. Gerardusschool biedt een breed scala aan mogelijkheden. We hebben een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, we hebben een voor- en naschoolse opvang (van 4 t/m 13 jaar) en we bieden (primair) onderwijs.
Onze school bestaat uit 8 jaargroepen. De twee kleuterklassen zijn gecombineerde groepen 1/2, de rest zijn homogene groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 25 kinderen.

We streven naar gepersonaliseerd onderwijs, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de individuele behoeften en ontwikkeling van elke leerling. Daarnaast hebben we speciale faciliteiten zoals leerpleinen, een STEAM-space en een onderwijsprogramma gericht op hoogbegaafdheid, waarin leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen op verschillende gebieden.