Op de St. Gerardusschool bieden we gepersonaliseerd onderwijs. Dat betekent dat we nauwgezet de ontwikkelingen van onze leerlingen volgen en eventueel bijsturen zodat we de gestelde doelen behalen.

Rijke leerlingomgeving

Kinderen krijgen bij ons op school de ruimte om zich op diverse gebieden te ontwikkelen. Zo hebben we leerpleinen waar bijvoorbeeld zelfstandig gewerkt kan worden aan de lesstof. Daarnaast hebben we een lokaal ingericht als STEAM-space. Kinderen kunnen daar van alles ontdekken, ontwerpen, bouwen en presenteren, met als doel om wetenschappelijke denkwijzen en vaardigheden te ontwikkelen.
Tot slot is er een leerkracht één dagdeel per week aanwezig om kinderen te begeleiden op het gebied van hoogbegaafdheid

Schooltijden

De school werkt volgens een continurooster, met het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle leerlingen, elke dag onderwijs ontvangen.

De lestijden zijn;
08.30 uur – 14.00 uur

De inloop start om 8.15 uur.

Ons team

Voorschool: Juf Karen / Juf Linda
Groep 1/2 A: Juf Sarah / Juf Johanna
Groep 1/2 B: Juf Marieke / Juf Karina
Groep 3: Juf Kristel
Groep 4: Juf Linda / Juf Marieke
Groep 5: Juf Bianca
Groep 6: Juf Richelle / Juf Shanne
Groep 7: Meester Johan / Meester Edrick
Groep 8; Juf Moniek

Directie; Marian Berens
Intern begeleider; Ellen Klein
Concierge; Wia

Leerlingenzorg

Op de St. Gerardusschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Gerardusschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger. We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Gerardusschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor onze schoolgids.

Resultaten

De St. Gerardusschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.

Onze schoolscores zijn, zonder uitzonderingen, al jaren goed. De opbrengsten liggen boven het landelijk gemiddelde. Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.