Sint Henricus is een (integraal) kindcentrum in Klazienaveen waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich welkom mogen voelen en kunnen ontwikkelen. We bieden zowel kinderopvang als (primair) onderwijs aan, waarbij we een doorgaande ontwikkellijn creëren voor kinderen. We doen het samen. 

Over ons

IKC St. Henricus wordt met zo’n 230 leerlingen gezien als een grote school. Toch is daar niet zoveel van te merken. Er heerst een fijne sfeer waar iedereen elkaar kent en groet.
De leerkrachten van de school en de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang werken nauw samen. We kijken naar kinderen en gaan samen op zoek naar hun talenten en intelligenties. We leren hen ook eigen keuzes te maken om zo hun doelen te bereiken.

Waar staan we voor?

Op ons kindcentrum zetten we ons in voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen. Op IKC St. Henricus laten we ze groeien tot aardige, vaardige en waardige wereldburgers die in de toekomst hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze ouders/verzorgers.

Doordat we onderwijs en opvang aanbieden in één gebouw, sluit de leerstof en de resultaten van de voorschoolse voorzieningen en de basisschool naadloos op elkaar aan. We noemen dat een doorgaande ontwikkellijn. Het biedt kinderen niet alleen een beter start op de basisschool, maar heeft ook een positief effect op hun verdere schoolloopbaan.

Ons aanbod

Het onderwijs op IKC St. Henricus noemen we gepersonaliseerd met een traditionele inslag. We kijken naar het niveau en de ontwikkeling van het individuele kind en wat hij/zij nodig heeft om de doelen te bereiken. We willen graag de rugzak van onze kinderen vullen met kennis en vaardigheden. We maken daarbij gebruik van moderne middelen en methodes.

Naast onderwijs, bieden we verschillende vormen van kinderopvang aan. We hebben een kinderdagopvang voor onze 0 tot 4-jarigen, een voorschool voor de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 met daarbij de mogelijkheid tot verlengde peuteropvang. Daarnaast hebben we voor onze 4 tot 12-jarigen voor- en naschoolse opvang (BSO).