Op IKC St. Henricus werken we met een leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat leerlingen zijn gegroepeerd op basis van leeftijd. Maar omdat we het samen leren belangrijk vinden, worden onze leerlingen binnen dit systeem op basis van kennis en kunde in groepjes ingedeeld. Op die manier krijgen ze onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het kind.

Stevig fundament

Niet alle kinderen leren op hetzelfde moment praten, lopen of fietsen. Waarom zouden dan wel alle kinderen op hetzelfde moment moeten leren lezen bijvoorbeeld?

Wij kennen in groep 3 verschillende startmomenten voor het aanvankelijk leren lezen. Sommige kinderen gaan lezend naar groep 3, bij andere kinderen is het fundament om te leren lezen nog niet voldoende ontwikkeld. We gaan dan voor een stevig fundament en stellen het startmoment nog even uit. Tijdens de gehele schoolloopbaan kijken we steeds naar de ontwikkeling van het kind en wordt hij/zij ingedeeld in een groep die bij het niveau aansluit.

Schooltijden

IKC St. Henricus is het gehele schooljaar geopend voor kinderopvang, op werkdagen van 06.30 tot 18.30 uur. Onderwijs bieden we gedurende 40 schoolweken van maandag tot en met vrijdag.

We werken met een continurooster. Dat betekent dat kinderen van 08.30 tot 14.30 uur naar school gaan en tussen de middag ook eten, met uitzondering van de woensdag. Dan is iedereen om 12.15 uur vrij. Daarnaast zijn de kleuters (groep 1 en 2) op donderdag- en vrijdagmiddag vrij en is groep 3 en 4 op de vrijdagmiddag ook vrij.

Onze groepen

Het onderwijs op IKC St Henricus is verdeeld over negen verschillende groepen.
Groep 1/2 A, B en C
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Leerlingenzorg

Op de St. Henricus bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Henricus deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Henricus het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen, de regels die op school gelden en de verkeersveiligheid rondom onze school.

Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de St. Henricus voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart