Op IKC St. Henricus bieden we meerdere vormen van kinderopvang aan: kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Hieronder vind je daar meer informatie over.

We werken volgens de richtlijnen van de gezonde kinderopvang. Dit betekent dat we bewust omgaan met voeding, beweging en de natuur. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter het is. Ze hebben daar tenslotte de rest van hun leven profijt van. Tevens zijn wij aangesloten bij Bewegen met Nijntje. Een beweegprogramma vanuit de KNGU dat jonge kinderen op een gevarieerde manier spelenderwijs laat bewegen.

Kinderdagopvang

Op ons kinderdagverblijf (KDV) worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in één verticale groep. Dat betekent dat kinderen van alle leeftijden bij elkaar zitten en van elkaar kunnen leren. Op de groep wordt gewerkt met vaste gezichten. Dit houdt in dat er vaste medewerkers zijn op vaste dagen om het kinderdagverblijf zo stabiel mogelijk te houden. Ons team pedagogisch medewerkers bestaat uit: Sandra, Daniek, Loes & Beau Ann.

Activiteiten
Ons kinderdagverblijf biedt verschillende activiteitenprogramma’s (o.a. uit Uk&Puk) waaraan de kinderen kunnen deelnemen. De dagindeling is afhankelijk van de leeftijd en de fase van ontwikkeling van het kind. Voor oudere kinderen werken we met een vast dagritme. Voor de jongere kinderen is het dagritme in overleg met ouders.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag, van 7:00 tot 18:00 uur. 52 weken per jaar geopend, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe ons kinderdagverblijf door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Voorschool / peuteropvang

Binnen IKC St. Henricus is een voorschool (peuteropvang) gevestigd. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen zich bij ons op een speelse manier ontwikkelen. Ze leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige omgeving. Doordat de peuteropvang in de school gevestigd is, is de overgang naar groep 1 minder groot. De kinderen kennen de school en de omgeving immers al.

Onze vaste medewerkers op de peuteropvang zijn: Juf Angelique en Juf Sandra

Activiteiten
Met behulp van het VVE-programma’s Uk&Puk worden activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken de gehele brede ontwikkeling van de peuters. Naast de stimulering in de taalontwikkeling wordt er met behulp van leuke spellen en activiteiten aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden.

Openingstijden

  • Maandag: 8.30-14.30
  • Woensdag: 8.30-12.30
    Gesloten tijdens vakanties en officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze voorschool door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Buitenschoolse opvang

IKC St. Henricus heeft ook een buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is er voor kinderen van 4 t/m13 jaar en vindt plaats voor en na schooltijd. De nadruk van de BSO ligt op ontspanning. Kinderen gaan immers de hele dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO komen, krijgen ze alle tijd om te spelen met leeftijdsgenootjes, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten.

We hebben een BSO-groep op maandag, woensdag en vrijdag en twee groepen op dinsdag en donderdag. Op rustige momenten voegt de BSO samen met het kinderdagverblijf.
Ook in de vakanties en op studiedagen bieden we BSO aan. In de vakanties voegt onze BSO samen met de BSO van de Pastoor Middelkoop in Klazienaveen. De vakantieopvang vindt plaats op onze locatie.

Onze vaste medewerkers op de BSO zijn: Beau Ann en Korrie.

Activiteiten
Uiteraard worden er op de BSO ook leuke activiteiten aangeboden. Op een ongedwongen manier besteden we veel aandacht aan sport, spel, maar ook creatieve vakken zoals koken. Dat doen we met behulp van het programma Doenkids. Die bestrijken het gehele terrein van de ontwikkeling van kinderen en zijn gericht op alle leeftijdsfasen.

Openingstijden

  • Voor schooltijd ma t/m vrij 7:00 tot 8:30 uur.
  • Na schooltijd tot 18:00 uur
  • Tijdens studie- en margedagen van 07:00 tot 18:00 uur.
  • Tijdens schoolvakanties van 07:00 – 18:00 uur.
  • 52 weken per jaar, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze buitenschoolse opvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Pedagogisch beleid

Ben je benieuwd naar ons pedagogisch beleid, klik dan op het document hieronder.

Tarieven en contracten

Benieuwd naar onze tarieven en contracten? Klik hier.

Algemene voorwaarden

Op al onze locaties zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier.