Op de St. Josephschool bieden we peuteropvang/voorschool en buitenschoolse opvang aan. Hieronder vind je daar meer informatie over.
We werken volgens de richtlijnen van de gezonde kinderopvang. Dit betekent dat we bewust omgaan met voeding, beweging en de natuur. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter het is. Ze hebben daar tenslotte de rest van hun leven profijt van.

Peuteropvang

Op onze peuteropvang/voorschool kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar zich op een speelse manier ontwikkelen. Ze leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige omgeving. Doordat de peuteropvang en de school in hetzelfde gebouw zitten, is de overgang naar groep 1 minder groot. De kinderen kennen de school en de omgeving immers al.

Onze vaste medewerkers op de peuteropvang zijn: Juf ? en Juf Anke.

Activiteiten
Met behulp van de VVE programma’s Uk&Puk worden activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken de gehele brede ontwikkeling van de peuters. Naast de stimulering in de taalontwikkeling wordt er met behulp van leuke spellen en activiteiten aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden. Verder werken we op de peuteropvang thematisch en worden er veel activiteiten buiten gepland. Op die manier kunnen kinderen optimaal spelen, leren en ontdekken.

Tevens zijn wij aangesloten bij bewegen met Nijntje. Een beweegprogramma vanuit de KNGU die jonge kinderen op een gevarieerde manier en spelenderwijs laat bewegen.

Openingstijden

Geopend tijdens de 40 schoolweken:

  • Maandag: 8.30-13:50
  • Dinsdag: 8.30-13:50
  • Donderdag: 8.30-13:50
    Gesloten tijdens vakanties en officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze peuteropvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Buitenschoolse opvang

De St. Josephschool heeft ook een buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is er voor kinderen van 4 t/m 13 jaar en vindt plaats voor en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang aan kinderen. In de vakanties voegt onze BSO samen met de BSO van de Willibrord in Stadskanaal. De vakantieopvang vindt wisselend plaats op onze locatie en de locatie van de Willibrord.

De nadruk van de BSO ligt op ontspanning. Kinderen gaan immers de hele dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO komen, krijgen ze alle tijd om te spelen met leeftijdsgenootjes, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten.

Onze vaste medewerker op de BSO is ??.

Activiteiten
Uiteraard worden er op de BSO ook leuke activiteiten aangeboden. Op een ongedwongen manier besteden we veel aandacht aan sport, spel, maar ook creatieve vakken zoals koken. Dat doen we met behulp van het programma Doenkids. Die bestrijken het gehele terrein van de ontwikkeling van kinderen en zijn gericht op alle leeftijdsfasen.

Daarnaast willen we kinderen graag zoveel mogelijk motiveren om buiten te spelen. We hebben een moestuin en een insectenhotel dat samen met de kinderen van school en ouders wordt onderhouden. We noemen onszelf dan ook wel eens een buiten-BSO.

Openingstijden

  • Voor schooltijd vanaf 07:00 uur tot 08:30 uur.
  • Na schooltijd tot 18:00 uur.
  • Tijdens studie- en margedagen van 07:00-18:00 uur.
  • Tijdens schoolvakanties van 07:00-18:00 uur.
  • 52 weken per jaar, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze buitenschoolse opvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Pedagogisch beleid

Ben je benieuwd naar ons pedagogisch beleid, klik dan op het document hieronder.

Tarieven en contracten

Benieuwd naar onze tarieven en contracten? Klik hier.

Algemene voorwaarden

Op al onze locaties zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier.