Wij bieden gepersonaliseerd onderwijs, wat inhoudt dat we goed kijken naar wat ieder kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Samen met de leerkracht wordt er een portfolio bijgehouden dat inzicht geeft in de ontwikkeling van het kind.

Werkvormen

Wij vinden het belangrijk om de kinderen verschillende werkvormen onderwijs aan te bieden. Zo geven wij naast de gewone lessen ook lessen buiten waarbij het spelend en bewegend leren centraal staat.
Verder besteden wij veel aandacht aan uitgestelde aandacht en zelfstandige verwerking. Dat betekent dat kinderen leren om niet direct een vraag te stellen, en dat ze soms ook even moeten wachten totdat de leerkracht de vraag beantwoordt. Daardoor werken de kinderen aan hun zelfstandigheid.

Bij de kleuters werken wij met een beredeneerd aanbod die thematisch weggezet wordt door de leerkracht. Iedere 6 tot 8 weken wordt een nieuw thema geïntroduceerd waar de leerdoelen op aangepast worden.
In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt vanuit de leerlijnen die worden ondersteund met een methode voor de verschillende vakgebieden.

Schooltijden

Op school werken we met het vijf-gelijk-dagen model waarbij leerlingen elke dag dezelfde schooltijden hebben met een korte middagpauze op school. Enige uitzondering daarop is groep 1, zij zijn de vrijdag vrij.

Groep 1 maandag t/m donderdag van 8:30 – 14:00 uur
Groep 2 t/m 8 maandag t/m vrijdag van 8:30 – 14:00 uur

Onze groepen

Op de St. Josephschool werken we met combinatiegroepen.

Groep 1/2 Esther Schuten – Hovenkamp (ma, di, do, vrij) en Trudy Bults – Schnieders (wo)
Groep 3/4 Anouk Mensink
Groep 5/6 Harold Corzaan
Groep 7/8 Marc Manning

Leerlingenzorg

Op de St. Josephschool bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van onze intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen. Op school hebben we ook een specialist op het gebied van Hoogbegaafdheid (HB) die leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, begeleidt met extra opdrachten en hun mindset.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Josephschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Josephschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor de schoolgids.

Resultaten

De St. Josephschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit. De resultaten op onze school zijn van voldoende niveau. Ons speerpunt voor het aankomende jaar ligt op de taalverzorging.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.