De St. Walfridus is een basisschool in het forensendorp Bedum met gemiddeld 200 leerlingen. We bieden Daltononderwijs vanuit een katholieke grondslag. Dat maakt onze school uniek in de regio.

Over ons

Op de St. Walfridus bieden we kinderen een gestructureerde, veilige omgeving waarin zij de vrijheid hebben om zich te ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden. Dit doen wij in eerste instantie door ze kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs te geven. Daarnaast leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken, kritisch te denken en werken ze aan hun probleemoplossend vermogen.  

Op onze school gaan we voor een fijne, open sfeer waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dat doen ze aan de hand van persoonlijke doelen, met ondersteuning van moderne digitale tools. We leren kinderen om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst.

Waar staan we voor?

Wij leren kinderen om onbevreesd in het leven te staan, vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk en sociaal te zijn én hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Vanuit ons katholiek sociaal denken en handelen hebben wij een grondhouding van vertrouwen, gemeenschapszin, solidariteit, verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van heel de persoon.
Deze burgerschapswaarden sluiten naadloos aan op de principes uit het daltononderwijs; een onderwijsconcept waarin kinderen vanuit eigenaarschap veel zelfstandig kennis en ervaring opdoen en waar ruimte is om samen te werken.

Kinderen een gestructureerde en veilige omgeving bieden kunnen we overigens niet alleen. De samenwerking met de ouders daarin is onmisbaar. Samen rond het kind staan vinden we heel belangrijk.  

 

daltononderwijs st. walfridus bedum