Wat de St. Walfridus uniek maakt is de combinatie van daltononderwijs en het katholiek sociaal denken. De principes uit het daltononderwijs zoals samenwerken, zelfstandigheid en reflectie sluiten goed aan op vertrouwen, gemeenschap en verantwoordelijkheid wat voor ons onder katholiek sociaal denken valt (zie: Identiteit – Primenius).

Werkwijze

In het dagelijks handelen bij ons op school vind je de principes van het daltononderwijs heel goed terug. Zo wordt er bijvoorbeeld tijd ingepland om zelfstandig en doelgericht aan het werk te gaan met opdrachten. Tijdens het leerproces kunnen de kinderen altijd hulp zoeken. De leerlingen werken ook samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken. Daarnaast wordt er voorafgaand aan de les een inschatting gemaakt van de moeilijkheidsgraad en worden achteraf hier samen gesprekken over gevoerd. 

Schooltijden

De kinderen op de St. Walfridusschool gaan iedere dag van 08.30 tot 14.00 uur naar school. Behalve de kinderen in groep 1 en 2. Zij zijn op vrijdagmiddag vrij.  

Verder zijn we iedere dag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.  

Onze groepen

Bij ons op school wordt lesgegeven in acht groepen, voor ieder leerjaar één groep.

Leerlingenzorg

Op de St. Walfridus bieden we passend onderwijs. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.  

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de St. Walfridus deel van uitmaakt. 

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de St. Walfridus het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor onze schoolgids

Resultaten

De St. Walfridusschool moet, net als alle andere scholen in Nederland, voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier.