Op ’t Sterrenpad in Nuis bieden we jenaplanonderwijs en kinderopvang aan. De nauwe samenwerking met gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja maakt dat we een inclusief kindcentrum zijn, uniek in de regio!

Over ons

’t Sterrenpad is een basisschool (primair onderwijs) met ongeveer 130 leerlingen. We hanteren het jenaplanconcept van Petersen en Freinet, waarbij we de ervaringen en belevingen van onze kinderen centraal stellen. Daarnaast hebben we een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zo kunnen we een doorgaande leerlijn en continuïteit bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De school heeft een intensieve samenwerking met Maricja, waar opvang geboden wordt aan kinderen met een ontwikkelachterstand of een verstandelijke beperking. De kinderen van de opvang en school trekken veel samen op. Zo gaan ze bijvoorbeeld samen wandelen, koken of voorlezen. Ons motto is niet voor niks: “Ik ben, jij bent, wij zijn… samen.”

Wil je meer weten over Maricja, klik dan hier

Waar staan we voor?

Op ’t Sterrenpad staat inclusie centraal. Dat betekent dat we op basis van gelijke rechten en plichten niemand mogen uitsluiten. Het betekent ook dat we, doordat we kinderopvang, basisonderwijs en gespecialiseerde dagvoorziening aanbieden, onszelf een inclusief kindcentrum mogen noemen. De kinderen groeien op in een omgeving waarin uitzondering de norm is.

Op school werken we volgens een ritmische weekplanning, waarin we samen spelen, leren, werken, vieren en bezinnen. Dat zijn de basisprincipes van het jenaplanonderwijs. We leren van elkaar, met elkaar en alleen.
Elk kind wordt aangemoedigd om zichzelf te zijn en krijgt de vrijheid om zijn of haar eigen talent te ontwikkelen. Bovendien streven we naar een hoge mate van betrokkenheid gedurende de dag. Hoe hoger de betrokkenheid, hoe meer er wordt geleerd.

Ons aanbod

Wij zijn een moderne jenaplanschool waarin we werken met driejarige-stamgroepen. Dit zijn heterogene groepen die verdeeld zijn in een onderbouw (0/1/2), middenbouw (3/4/5) en bovenbouw (6/7/8). Binnen de stamgroepen hebben kinderen verschillende rollen waarin ze kunnen groeien en ontwikkelen. Ze zijn jongste, middelste of oudste.

Daarnaast hebben we een kinderdagverblijf voor 0 tot 4-jarigen, een peuteropvang van 2 tot 4 jaar en een voor- en naschoolse opvang (BSO). Daarmee creëren we een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Wil je meer weten over het jenaplanonderwijs, klik dan hier.