Op ’t Sterrenpad bieden we meerdere vormen van kinderopvang aan: kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Hieronder vind je daar meer informatie over.

We werken volgens de richtlijnen van de gezonde kinderopvang. Dit betekent dat we bewust omgaan met voeding, beweging en de natuur. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter het is. Ze hebben daar tenslotte de rest van hun leven profijt van. Tevens zijn wij aangesloten bij bewegen met Nijntje. Dit is een beweegprogramma vanuit de KNGU die jonge kinderen op een gevarieerde manier spelenderwijs laat bewegen

Kinderdagopvang

Op ons kinderdagverblijf (KDV) worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in één groep. De kinderdagverblijf peuters van 2 tot 4 jaar worden opgevangen in de peutergroep die aansluit aan de kinderdagverblijfgroep. Op onze groep wordt gewerkt met vaste gezichten. Dit houdt in dat er vaste medewerkers zijn op vaste dagen om het kinderdagverblijf zo stabiel mogelijk te houden. Ons team pedagogisch medewerkers bestaat uit Marijke en Esther.

Activiteiten
Ons kinderdagverblijf biedt verschillende activiteitenprogramma’s (o.a. uit Uk&Puk) waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Omdat kinderen allemaal in hun eigen fase van ontwikkeling zijn, wordt er op ons kinderdagverblijf gekeken naar de persoonlijke behoefte van het kind.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag, van 7:00 tot 18:00 uur. 52 weken per jaar geopend, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe ons kinderdagverblijf door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum is peuteropvang gevestigd. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen zich bij ons op een speelse manier ontwikkelen. Ze leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige omgeving. Doordat de peuteropvang en de school in hetzelfde gebouw zitten, is de overgang naar groep 1 minder groot. De kinderen kennen de school en de omgeving immers al.

Onze vaste medewerkers op de peuteropvang zijn Baukje, Laura en Susanne.

Activiteiten
Met behulp van de VVE programma’s Uk&Puk worden activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken de gehele brede ontwikkeling van de peuters. Naast de stimulering in de taalontwikkeling wordt er met behulp van leuke spellen en activiteiten aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag, van 08:30 tot 12:30 uur, of verlengde opvang tot 14:00 uur.
Gesloten tijdens vakantie en officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze peuteropvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Buitenschoolse opvang

’t Sterrenpad heeft ook een buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar en vindt plaats voor en na schooltijd. Ook in de vakanties en op studiedagen biedt de BSO opvang aan kinderen.

De nadruk van de BSO ligt op ontspanning. Kinderen gaan immers de hele dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO komen, krijgen ze alle tijd om te spelen met leeftijdsgenootjes, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten.

Onze vaste medewerkers op de BSO zijn Iris, Annet en Baukje.

Activiteiten
Uiteraard worden er op de BSO ook leuke activiteiten aangeboden. Op een ongedwongen manier besteden we veel aandacht aan sport, spel, maar ook creatieve vakken zoals koken. Dat doen we met behulp van het programma Doenkids. Die bestrijken het gehele terrein van de ontwikkeling van kinderen en zijn gericht op alle leeftijdsfasen.

Openingstijden

  • Voor schooltijd ma t/m vrij 07:00 tot 08:30 uur.
  • Na schooltijd tot 18:00 uur.
  • Tijdens studie- en margedagen van 07:00 tot 18:00 uur.
  • Tijdens schoolvakanties van 07:00 – 18:00 uur.
  • 52 weken per jaar, uitgesloten van officiële feestdagen.

GGD-rapport
Wil je weten hoe onze buitenschoolse opvang door de GGD wordt beoordeeld, klik hier.

Pedagogisch beleid

Ben je benieuwd naar ons pedagogisch beleid, klik dan op het document hieronder.

Tarieven en contracten

Benieuwd naar onze tarieven en contracten? Klik hier.

Algemene voorwaarden

Op al onze locaties zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier.