’t Sterrenpad biedt kwalitatief goed onderwijs in een rijke leeromgeving die aansluit op de talenten en individuele ontwikkeling van de kinderen. We werken in hoeken en met ateliers waarin kinderen kunnen ervaren, leren en ontdekken.
Het onderwijs wordt waar mogelijk gepersonaliseerd aangeboden, waarin kinderen steeds meer eigenaar zijn van het eigen leerproces. De stamgroepleiders begeleiden de kinderen hierin.

Wereldoriëntatie

Het hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie. Wij willen ons onderwijs zo veel mogelijk betekenisvol laten zijn. We werken in alle bouwen met thematische projecten waarin de verschillende vakgebieden zo veel mogelijk zijn geïntegreerd.

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. We starten elke dag om 8:30 uur. Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij.

Ons team

Onderbouw:
Kikkers: Janny en Petra
Dolfijnen: Hendrina

Middenbouw:
Husky’s: Isabelle en Marieke D
IJsberen: Marieke H en Marieke D
Pinguïns: Bernadette

Bovenbouw:
Koala’s: Anke en Mark
Kangoeroes: Allard en Mark

Intern Begeleider: Esmé van Minde
Directeur: Yvonne Kerssemeeckers
Conciërge: Grieko
Vrijwilligers: Marjan (onderwijs), Clara (onderwijs) en Jantje (opvang)

Leerlingenzorg

Op ’t Sterrenpad bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze stamgroepleiders houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.

Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar ’t Sterrenpad deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is essentieel. In onze schoolgids staat beschreven hoe we op ’t Sterrenpad het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Meer weten over onze Jenaplanschool, bekijk dan hier de schoolgids.

Resultaten

Als het welbevinden en de betrokkenheid hoog zijn, kunnen kinderen hun volledige potentieel aanspreken. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Maar net als alle andere scholen in Nederland, moeten ook wij voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.