De Vredeveldschool is een kleine basisschool gelegen in Assen-Oost. We zijn trots op onze warme en gemoedelijke sfeer, waarin kinderen de ruimte krijgen om te groeien, te bloeien en zich volledig te ontwikkelen.

Over ons

De Vredeveldschool is een Vreedzame school met een basis in de katholieke traditie. Dat betekent dat gezamenlijkheid, vertrouwen, solidariteit en respect voor elkaar het uitgangspunt zijn. We spreken op school allemaal dezelfde taal qua waarden en normen, pedagogische en didactische aanpak. Dat zorgt voor duidelijkheid, rust, veiligheid en gezelligheid op school.

Onze school bevindt zich in een prachtig en modern gebouw, MFA de Orchidee. We werken daarin samen met een christelijke basisschool en een kinderopvang, om op die manier een compleet kindcentrum te kunnen bieden.

Waar staan we voor?

Op de Vredeveldschool bieden we eigentijds onderwijs. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van kinderen en houden we rekening met hun verschillen. We streven dan ook naar op maat gemaakt onderwijs.

Wij begeleiden de kinderen naar een eigen levensopvatting, waarbij het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van gerechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme belangrijk zijn. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen.

Een goede samenwerking tussen ouders en school staat bij ons centraal, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit essentieel is voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. We houden van korte lijntjes tussen de leerlingen, het team en de ouders waarbij we ons open en toegankelijk opstellen. We hebben oog voor elk kind en voelen ons verantwoordelijk voor alle kinderen.

Ons aanbod

Het onderwijs op de Vredeveldschool is effectief en resultaatgericht. We werken met duidelijke leerdoelen, waarbij we betrokkenheid, interactie en afwisseling stimuleren. Door gebruik te maken van een effectief instructiemodel en regelmatige toetsing en observatie, kunnen we het onderwijs afstemmen op de individuele ontwikkeling van elke leerling.
Door onze kleine klassen kunnen we instructie in kleine groepen aanbieden, waarbij we de kinderen begeleiden om daarna zelfstandig aan het werk te gaan.

Naast het bieden van een solide basis in taal, rekenen en begrijpend lezen, leggen we ook de nadruk op burgerschapsvorming en andere essentiële vaardigheden.