Wij werken nauw samen met Plateau Kinderopvang, gevestigd in hetzelfde gebouw als onze school. Zij verzorgen de kinderdagopvang, voorschool en voor- en naschoolse opvang (BSO). We zijn daarmee een kindcentrum.

Op de kinderopvang/voorschool werken ze met een educatief programma (VVE-locatie). Dat programma proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op ons onderwijsprogramma, zodat we een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar kunnen aanbieden.

Voor meer informatie over de kinderopvang verwijzen we graag naar de website van Plateau.