Het onderwijs op de Vredeveldschool kenmerkt zich als effectief onderwijs waarin we werken vanuit leerdoelen. Daarbij kijkt de leerkracht naar wat de kinderen al weten en legt aan de hand daarvan de leerstof uit. Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met het verwerken ervan. Met effectief onderwijs creëren we betrokkenheid en zorgen we voor interactie en afwisseling.

Schooltijden

Op de Vredeveldschool werken we met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen, in alle groepen, dagelijks van 8.30-14.00 uur les hebben. Het eten doen we samen in ons lokaal met onze eigen leerkracht, waarna we nog lekker de tijd hebben om even buiten te spelen om ons weer op te laden voor de middag.

Vanaf 8.20 uur is de deur open en staat het team klaar om alle kinderen en ouders te verwelkomen. Zo starten we samen de dag en is er ruimte om nog even iets te vertellen aan de leerkracht als dat nodig is.

Ons team

We zijn een kleine basisschool met ca. 45 leerlingen verdeeld over 3 groepen. We werken met een klein, enthousiast, gedreven en professioneel team dat samen zorgt voor het fijne speel-, leer- en werkklimaat. We kennen alle leerlingen waardoor de overgang van de ene naar de andere groep ook minder groot is, helemaal omdat we regelmatig groepsdoorbrekend werken.

Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat ons team uit:

Groep 1-2: Juf Greetje Kruizinga
Groep 3-4-5: Juf Fardou Roossien
Groep 6-7-8: Meester Martijn ter Horst
Onderwijs ondersteuning: Juf Sebina van Wijk
Intern begeleider: Martine van Breukelen
Directeur: Manon Koolhof

Leerlingenzorg

Op de Vredeveldschool bieden we passend onderwijs aan. Dat houdt in dat we afspraken hebben gemaakt over hoe ons onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind. Deze afspraken staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), op te vragen bij de school.

Onze leerkrachten houden de ontwikkeling en behoeften van de kinderen scherp in de gaten. Daarbij krijgen ze de ondersteuning van een intern begeleider en specialisten uit het onderwijsondersteuningsteam van Primenius, zoals orthopedagogen.
Blijkt uit een gesprek met ouders/verzorgers dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt gekeken welke hulp geboden kan worden vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar de Vredeveldschool deel van uitmaakt.

Schoolgids

Een goede communicatie tussen de ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen, als voor de ouder/verzorger.
We hebben een schoolgids waarin beschreven staat hoe we op de Vredeveldschool het onderwijs organiseren, de keuzes die we daarin maken, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. Daarnaast is in de schoolgids veel praktische informatie te vinden zoals een overzicht van de studiedagen en de regels die op school gelden. Klik hier voor onze schoolgids.

Resultaten

Net als alle andere scholen in Nederland, moet de Vredeveldschool voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit Stichting Primenius worden tevens eisen gesteld aan onze onderwijskwaliteit. De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op rekenen, woordenschat, taalverzorging en begrijpend lezen.
Ben je benieuwd naar de meest recente onderwijsresultaten van onze school? Kijk dan op de website van Scholen op de Kaart.