College van Bestuur

De voorzitter College van Bestuur (CvB) van de Stichting Primenius is drs. L.J.M. (Béjanne) Hobert. Haar uitgangspunt is dat je niet kunt geven wat je zelf niet hebt. Haar passie wordt gevormd door onderwijs en het aansturen van organisaties waarin dit proces zich afspeelt. Primenius is volgens haar een prachtige organisatie die groot genoeg is om slagkracht te hebben en klein genoeg is om de menselijke maat niet kwijt te raken. Zij is ervan overtuigd dat in de samenwerking tussen mensen het verschil wordt gemaakt voor kinderen.

Het CvB werkt volgens de vier principes van de code Goed Bestuur PO1. Het allerbelangrijkste principe is zorgen voor goed onderwijs aan alle kinderen. We doen dat voortdurende in verbinding met de maatschappelijke context.
Binnen Primenius wordt actief samengewerkt aan professionaliteit. Daarnaast werken we binnen onze stichting integer en transparant. Niet voor niets zijn onze kernwaarden gelijkwaardig en geloofwaardig.