Organisatie

Primenius is aanbieder van primair onderwijs en kinderopvang, kantoorhoudend in Oude Pekela. De stichting bestaat uit 35 locaties in Groningen en Drenthe: basisscholen, kinderopvanglocaties en (integrale) kindcentra. De locaties hebben hun eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept, maar werken nauw samen aan eigentijds en innovatief onderwijs en opvang.

De stichting heeft zicht op de ontwikkelingen in de samenleving en zet vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op actieve wijze vernieuwingen in gang, waarbij samenwerking met andere partijen niet wordt uitgesloten.
Door de gehele organisatie wordt integraal beleid ontwikkeld. Er is goede afstemming tussen de diverse organisatielagen waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.

Klik hier voor het organogram.

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Zoals iedere school een eigen medezeggenschapsraad (MR) heeft met een ouder- en personeelsgeleding, heeft de Stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die ‘bovenschoolse’ aangelegenheden behandelt.

Lees meer

Historie

De Stichting Primenius is ontstaan op 1 januari 2016 na de fusie van de Stichting Fidarda en SKOD.

Lees meer