Over ons

Primenius heeft 35 locaties in de provincies Groningen en Drenthe: basisscholen, kinderopvanglocaties en (integrale) kindcentra. Ons onderwijs en opvang gebeurt voor de meeste locaties op basis van katholieke identiteit. Onze kernwaarden zijn gelijkwaardig en geloofwaardig. Wij benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid en iedereen is bij ons gelijkwaardig. Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. We hebben aandacht voor verscheidenheid en religies. Wij beloven onderwijs en opvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit, gericht op de toekomst van elk kind.

  • Visie op kinderopvang primenius