Gezonde kinderopvang

We willen graag dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan een Gezonde Kinderopvang, een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. Dit betekent dat we bewust omgaan met voeding, bewegen en de natuur/ het milieu. 

Onze kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Zo hebben onze pedagogisch medewerkers het certificaat “Een Gezonde Start” van Gezonde Kinderopvang. Daarnaast hebben we intern een coach Gezonde Kinderopvang die ervoor zorgt dat een gezonde leefstijl in het dagelijks werk en beleid wordt gewaarborgd.
Kinderopvang Primenius werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers.