Missie/visie

Onze missie is om hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en kinderopvang aan te bieden, gericht op de katholieke identiteit, waarin kinderen worden gevormd in de volle breedte van het menszijn. Dat doen we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen met ouders.

Onze visie

Op onze scholen en opvanglocaties maken we kinderen nieuwsgierig en stimuleren we ze om op ontdekking te gaan. We geven ze zelfvertrouwen door ze inzicht te geven in hun leerproces en zelfreflectie. De kinderen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen en we bieden ze de ondersteuning die past bij hun  talent, ambitie en zorgbehoefte. Dit doen we samen met ouders en andere betrokkenen in een gevarieerde, veilig en rijke leeromgeving. Daarbij is er een goede afstemming tussen de opvang, school en vervolgopleiding.

Klik hier voor onze volledige visie ‘Samen ontwikkelen’