Visie op kinderopvang

In onze kinderopvang staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze kinderopvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving.  Dit biedt kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.

Integrale Kind Centra (IKC)

Op de meeste locaties van Primenius is er sprake van een (Integraal) Kind Centrum: basisonderwijs en kinderopvang samen. Onder leiding van de directeur wordt gewerkt aan hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en kinderopvang, waarin de organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van hun menszijn.

Een aantal van onze locaties is aangesloten bij ‘Bewegen met Nijntje’, een programma vanuit de KNGU dat jonge kinderen op een gevarieerde manier laat bewegen. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om dreumesen, peuters en kleuters een goede beweegbasis te geven.

Gezonde kinderopvang

We willen graag dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan een Gezonde Kinderopvang, een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van.

Onze kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Zo hebben onze pedagogisch medewerkers het certificaat “Een Gezonde Start” van Gezonde Kinderopvang. Daarnaast hebben we intern een coach Gezonde Kinderopvang die ervoor zorgt dat een gezonde leefstijl in het dagelijks werk en beleid wordt gewaarborgd.
Primenius werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers.