Visie op onderwijs

Kinderen krijgen bij ons de kans om zich in een veelzijdige ontdekkingsreis te ontwikkelen tot wereldburgers. We bieden kinderen een eigentijdse persoonlijke ontwikkellijn. Ieder kind krijgt gaandeweg steeds meer invloed op zijn ontwikkellijn en is eigenaar van het proces om daarmee een zelf-reflecterend vermogen te ontwikkelen. We noemen dat gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren

De basis van gepersonaliseerd leren is om ieder kind zijn of haar talenten te laten ontwikkelen. Aan de hand van een persoonlijk profiel of leerplan waarin het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling aan bod komen, gaan we aan de slag. Niet de groep of leeftijdscategorie is leidend voor de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie verwerken tot kennis. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op hun natuurlijke motivatie om te leren.

Om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren werken we actief samen met ouders en hun kind(eren) en worden er moderne middelen ingezet om kinderen tot ontwikkeling te brengen.

Digitale leermiddelen

Onze kinderen groeien op in de informatiemaatschappij. Wat betekent dit voor het onderwijs? Uit ervaring is gebleken dat digitale middelen het onderwijs kunnen ondersteunen. Oefensystemen zoals de Rekentuin zijn afgestemd op de kinderen waardoor ze erg gemotiveerd zijn. Een digitale leerlijn, zoals Math voor rekenen, zorgt ervoor dat kinderen meer zelf kunnen beslissen. Deze middelen maken een andere wijze van lesgeven mogelijk.

De leerkracht geeft een korte instructie en heeft leergesprekken met de kinderen met een duur en frequentie die afgestemd is op de behoefte van het kind. Kinderen kunnen zich als expert aanmelden in het systeem en helpen elkaar. Eigentijds onderwijs betekent dat de school en de leerkrachten het onderwijs verzorgen. Er wordt nog steeds gewerkt met concrete materialen, zoals: papier, puzzels, blokken, dobbelstenen en bijvoorbeeld een litermaat. Om het onderwijs zo goed mogelijk te maken worden digitale middelen ingezet, zoals digitale leerlijnen en de iPad.