Onderwijsondersteuning

In Nederland geldt de Wet op Passend Onderwijs wat inhoudt dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Dat kan op het regulier onderwijs, met bijvoorbeeld extra ondersteuning in de klas, of in het speciaal (basis)onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Met behulp van een onderwijsspecialist wordt gekeken welke ondersteuning een kind nodig heeft. In een schoolondersteuningsprofiel (op te vragen bij de school) staat exact beschreven welke ondersteuning de school kan bieden.

Samenwerkingsverbanden

Onze scholen liggen geografisch in verschillende regio’s. Hierdoor neemt Primenius deel aan drie verschillende samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Onderwijsondersteuningsteam

Binnen onze stichting hebben we een onderwijsondersteuningsteam (OOT) dat de leerkracht ondersteunt in het bieden van passend onderwijs. Het team bestaat uit diverse specialisten die nauw met elkaar samenwerken, te weten:

  • Orthopedagogen
  • Gedragsspecialisten
  • Taal/spraakspecialist

Toelaatbaarheid

Als na het inschakelen van onderwijsspecialisten en andere externe deskundigen blijkt dat de school niet voldoende ondersteuning kan bieden, dan wordt er gekeken naar een andere lesplaats zoals het speciaal (basis) onderwijs. Dat kan alleen met een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring.