Directeur Bedrijfsvoering

Functieprofiel

Aanstelling: 0,6 – 0,8 fte
Functieniveau: Directeur C (schaal 13)

Klik hier voor de volledige functiebeschrijving uit het Primenius functiebouwhuis.

Verantwoordelijk voor:

 • De samenwerking binnen Primenius als geheel;
 • De organisatie, beheersing, sturing en resultaatbewaking van een of twee programmalijnen van ons strategisch plan;
 • De aansturing,  samenwerking en kwaliteitsbewaking binnen de staf en alle ondersteunende diensten;
 • Het (bij)sturen) op vastgestelde begrotingen binnen de staf en de diensten en de eigen begroting als directeur bedrijfsvoering;
 • Het zorgdragen voor en sturen op het bereiken van de resultaten van de vastgestelde stafplannen;
 • Het organiseren van samenwerking en kennisdeling binnen en tussen locaties en regio’s;
 • De borging van verbinding op Primeniusniveau (diensten en staf zijn geen eilanden);
 • Vormt samen met de directeuren Onderwijs & Opvang het MT van Primenius Onderwijs, Opvang en Opleiding.

Gezocht wordt:

 • Minimaal HBO+ werk en denkniveau, bij voorkeur een Masteropleiding;
 • Ervaring als strategisch leidinggevende, bedrijfskundig/bedrijfsmatig onderlegd;
 • Ervaring met leidinggeven aan een professionele t-shaped  basis ingerichte staf;
 • Ervaring met operationeel en tactisch leiding geven aan de ondersteunende diensten;
 • Gepassioneerd over gepersonaliseerd onderwijs;
 • Procesmatig kunnen denken en sturen;
 • Ervaring met realiseren van (gedrags)verandering en implementeren van nieuwe manieren van (samen)werken;
 • De grondslag en doelstelling van Primenius te onderschrijven.

Competentieprofiel:

 • Besluitvaardig;
 • Daadkrachtig;
 • Confronterend;
 • Ontwikkelingsgericht coachen;
 • Kwaliteiten van mensen benutten, anderen in het licht zetten;
 • Stijlflexibiliteit: in kunnen spelen op verschil in culturen, locaties, leiders, teams. Diversiteit gebruiken;
 • Creatief denkvermogen;
 • Communicatief;
 • Ondernemend: kansen en mogelijkheden zien en benutten in relevant netwerk.