Samenwerking met het VO

13 tot 18 jaar

Puber

De doorlopende leerlijn die wij voor kinderen creëren, willen we niet beperken tot 12 jaar. Daarom werken onze locaties regelmatig samen met scholen voor het voortgezet onderwijs. Dit alles om de overgang zo soepel mogelijk te maken voor de kinderen.

Goede voorbereiding

De manier hoe wij ons onderwijs vormgeven bereidt de kinderen goed voor op het voortgezet onderwijs. Bij ons krijgen de leerlingen onderwijs op maat en worden ze steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. Daar hebben ze baat bij als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Kennismaking

Regelmatig organiseren we gezamenlijk voorlichtingsactiviteiten of wendagen. Daardoor maken de kinderen, maar ook ouders/verzorgers al vroeg kennis met de diverse middelbare scholen in de regio.

Aanhaken?

Wil je meer informatie of wil je met ons samenwerken op het gebied van de doorlopende leerlijn? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact