Directeur Onderwijs & Opvang

Functieprofiel

Aanstelling: 0,8 – 1,0 fte
Functieniveau: Directeur D (schaal 14)

Klik hier voor de volledige functiebeschrijving uit het Primenius functiebouwhuis.

Verantwoordelijk voor:

 • De samenwerking binnen Primenius als geheel;
 • De organisatie, beheersing, sturing en resultaatbewaking van een of twee van de programmalijnen van ons strategisch plan;
 • Het (bij)sturen op de vastgestelde begrotingen (binnen de 17/18 locaties die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen) en op de eigen begroting als directeur Onderwijs & Opvang;
 • Het (bij)sturen op de vastgestelde schoolplannen en schooljaarplannen;
 • Het (bij)sturen op de onderwijs- en opvangkwaliteit;
 • Het organiseren van de samenwerking en kennisdeling binnen en tussen locaties en regio’s;
 • De borging van de verbinding op Primeniusniveau (locatie zijn geen eilanden);
 • Samenwerken, maar ook samen werken, met de professionele op t-shaped basis ingerichte staf van Onderwijs & Opvang;
 • Vormt samen met collega directeur Onderwijs & Opvang en directeur Bedrijfsvoering het MT van Primenius Onderwijs, Opvang en Opleiding.

Gezocht wordt:

 • Minimaal HBO+ werk en denkniveau, bij voorkeur een Masteropleiding;
 • Ervaring als strategisch leidinggevende, onderwijskundig dan wel pedagogisch onderlegd;
 • Ervaring met leiding geven “op afstand”;
 • Gepassioneerd over gepersonaliseerd onderwijs;
 • Procesmatig kunnen denken en sturen;
 • Ervaring met realiseren van (gedrags)verandering en implementeren van nieuwe manieren van (samen)werken;
 • De grondslag en doelstelling van Primenius te onderschrijven.

Competentieprofiel:

 • Besluitvaardig;
 • Daadkrachtig;
 • Confronterend;
 • Ontwikkelingsgericht coachen;
 • Kwaliteiten van mensen benutten, anderen in het licht zetten;
 • Stijlflexibiliteit: in kunnen spelen op verschil in culturen, locaties, leiders, teams. Diversiteit gebruiken;
 • Creatief denkvermogen;
 • Communicatief;
 • Ondernemend: kansen en mogelijkheden zien en benutten in relevant netwerk.