Leden RvT

De leden van de Raad van Toezicht van Primenius stellen zich graag aan je voor.

Margot de Jong (voorzitter)

Opgegroeid in Brabant, heb ik uitsluitend katholiek onderwijs gehad (kinderopvang was er niet) en dat heeft mij veel gebracht. Veel meer dan enkel kennis; vragen stellen, openstaan voor nieuwe ideeën, twijfelen, vertrouwen, durven. Scholen zijn ontzettend belangrijk. Voor individuele leerlingen, gemeenschappen (buurt & dorp) en de samenleving als geheel. Via school dragen we over wat we belangrijk vinden.

Bij Tamariki en Primenius doen onze kinderopvang en onze scholen dat samen. Daar draag ik heel graag aan bij als toezichthouder. Kan ik wat teruggeven.

Annette van den Bosch (vicevoorzitter)

Onderwijs verbreedt je wereld! Onderwijs verdient dus ook alle aandacht! In mijn werk heb ik veel in allerlei vormen van onderwijs gewerkt. Als lid van de RvT van Primenius en Tamariki lever ik nu graag een bijdrage aan onderwijs en kinderopvang.

Luuk Dillerop

Mijn hele werkzame leven heb ik mij ingezet voor jongeren (in jeugdzorg en onderwijs), omdat ik het tot volwassenheid brengen van jongeren als een heel belangrijke taak van ouders in samenwerking met de samenleving beschouw. Van hieruit zie ik het als mijn taak om op het functioneren van Primenius en Tamariki toe te zien en het College van Bestuur bij te staan in het behalen van de doelen van de organisaties en het goed uitvoeren van de maatschappelijke opdracht die deze organisaties uitvoeren voor jongeren.

Harry Scholte

Al terugkijkend op je leven realiseer je meer en meer hoe belangrijk goed onderwijs is en hoe zeer dit bijdraagt aan een waardevol en zinvol leven. Niet alleen kennis maar zeer zeker ook vorming. Primair onderwijs legt daarbij een belangrijk fundament. Goede opvang van kinderen, thuis of buitenshuis is daarbij een essentiële bouwsteen.

Als toezichthouder wil ik graag hier mijn steentje aan bijdragen.

Wytze de Vries

In mijn eigen schoolperiode vond ik de school een ongelofelijk saai onderdeel van mijn bestaan. Pas toen ik ging studeren kon ik mezelf meer uitdrukken. Daarom vind ik het belangrijk dat kinderen en jongeren zich in een rijke en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen.

Bij Primenius en Tamariki zie ik dat kinderen serieus worden genomen en dat de onderwijsbenadering gericht is op de hele persoon en alle dimensies van het bestaan.

Vanuit de rol als toezichthouder lever ik daar graag een bijdrage aan.

Corine Wolters

​​​​​​​Ik ben de laatste jaren werkzaam geweest in de zorg (waarvan een belangrijk deel in de GGZ). De maatschappelijke doelstellingen van deze organisaties dragen bij aan een meer inclusieve samenleving waarin voor iedereen een (goede) plek is en iedereen mee kan blijven doen. Belangrijk is daar al vroeg in te investeren. De jeugd heeft immers de toekomst!  Mijn eigen kernwaarden zijn authenticiteit, integriteit en consequent gedrag. De maatschappelijke doelstellingen waar ik me graag aan verbind en de kernwaarden die ik nastreef zie ik nadrukkelijk terugkomen in de profielschets van Primenius.
Ik verbind me dan ook graag aan Primenius om op die manier een bijdrage te leveren aan onderwijs en kinderopvang.

Marie-Christine Opdenakker

Als pedagoog-onderwijskundige en als mens ligt stimulerend, rijk, breed vormend, (emotioneel) veilig en waardevol onderwijs en de bevordering van onderwijskansen en de ontwikkeling van kinderen me nauw aan het hart.
Kinderopvangcentra en scholen voor primair onderwijs spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en in het creëren van hun onderwijskansen.
Als toezichthouder in de Raad van Toezicht van Primenius Onderwijs en Kinderopvang wil ik graag een bijdrage leveren aan het goed functioneren van beide organisaties, hun scholen en (integrale) kinderopvangcentra.