Leden RvT

De leden van de Raad van Toezicht van Primenius stellen zich graag aan je voor.

Ronald Zwarter (voorzitter)

Een veilige en stimulerende leeromgeving is, naast goed en kwalitatief onderwijs, van cruciaal belang voor de toekomst van onze jeugd. Verder is het belangrijk dat de werknemers van Primenius Opvang en Onderwijs zich gesteund voelen en kunnen werken in een inspirerende en stabiele werkomgeving.

Vanuit mijn ruime ervaring binnen het veiligheidsdomein heb ik ondervonden dat dit geen vanzelfsprekendheden zijn. Ik ben daarom zeer gemotiveerd om als toezichthouder bij Primenius een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de kinderen en de organisatie. De gehanteerde kernwaarden van de stichting en de specifieke Noordelijke omgevingskenmerken vormen daarbij voor mij de basis.

Harry Scholte (vice-voorzitter)

Al terugkijkend op je leven realiseer je meer en meer hoe belangrijk goed onderwijs is en hoe zeer dit bijdraagt aan een waardevol en zinvol leven. Niet alleen kennis maar zeer zeker ook vorming. Primair onderwijs legt daarbij een belangrijk fundament. Goede opvang van kinderen, thuis of buitenshuis is daarbij een essentiële bouwsteen.

Als toezichthouder wil ik graag hier mijn steentje aan bijdragen.

Marie-Christine Opdenakker

Als pedagoog-onderwijskundige en als mens ligt stimulerend, rijk, breed vormend, (emotioneel) veilig en waardevol onderwijs en de bevordering van onderwijskansen en de ontwikkeling van kinderen me nauw aan het hart.
Kinderopvangcentra en scholen voor primair onderwijs spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en in het creëren van hun onderwijskansen.
Als toezichthouder in de Raad van Toezicht van Primenius Opvang en Onderwijs wil ik graag een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de scholen en (integrale) kinderopvangcentra.

Corine Wolters

​​​​​​​Ik ben de laatste jaren werkzaam geweest in de zorg (waarvan een belangrijk deel in de GGZ). De maatschappelijke doelstellingen van deze organisaties dragen bij aan een meer inclusieve samenleving waarin voor iedereen een (goede) plek is en iedereen mee kan blijven doen. Belangrijk is daar al vroeg in te investeren. De jeugd heeft immers de toekomst!  Mijn eigen kernwaarden zijn authenticiteit, integriteit en consequent gedrag. De maatschappelijke doelstellingen waar ik me graag aan verbind en de kernwaarden die ik nastreef zie ik nadrukkelijk terugkomen in de profielschets van Primenius.
Ik verbind me dan ook graag aan Primenius om op die manier een bijdrage te leveren aan onderwijs en kinderopvang.

Marjan van der Veen

Onderwijs heeft een belangrijke taak in het klaarstomen van de burgers van morgen. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.
De afgelopen jaren ben ik onder andere als toezichthouder actief geweest bij verschillende organisaties met kinderopvang. De opgedane kennis en ervaring zet ik nu graag in bij Primenius.

Primenius is een organisatie waar de focus wordt gelegd op wat een kind goed kan en waar ruimte is om te kijken naar de brede ontwikkeling en talenten van kinderen. Van kennisoverdracht naar het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden. Ieder kind heeft talenten, maar je moet ze wel herkennen en laten gebruiken. We moeten kinderen voorbereiden op een wereld die we nog niet kennen en op banen die misschien nu nog niet bestaan.