Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Het ouderportaal van ParnasSys geeft alle ouders inzage in de gegevens die school van de leerlingen heeft vastgelegd. Hierbij gaat het niet alleen om de administratieve gegevens, maar ook over hoe de leerling het op school doet. De cijfers en CITO resultaten zijn zichtbaar, net als de gespreksnotities. Dit alles om zo goed mogelijk samen te kunnen werken aan de ontwikkeling van kinderen. Ouders krijgen via school een inlogcode voor het Ouderportaal van ParnasSys.