Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op onze scholen streven wij er elke dag naar dat kinderen zich veilig voelen. Wij voelen ons er ook verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die dagelijks met kinderen werken. Ook onze school ziet dit natuurlijk als een opdracht, want ook onze kinderen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Vanaf 1 januari 2019 zijn we wettelijk verplicht om het afwegingskader van de meldcode te hanteren. Het verplichte gebruik van een meldcode staat op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Door de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en sneller in beeld bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe we zo snel mogelijk hulp in kunnen schakelen. Dit kan zowel door de school zelf als door Veilig Thuis ingezet worden. 

Met het gebruiken van de aangepaste Meldcode werken we samen met u als ouders en Veilig Thuis aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Hoe werkt de meldcode? 

De school hanteert het Stappenplan verbeterde meldcode. Klik hier voor het Stappenplan. 

Wanneer gebruiken wij de meldcode? 

Als school doorlopen wij de stappen van de meldcode als wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om vermoedens van verbaal geweld, fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. 

Aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Primenius heeft een bovenschoolse aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Bij signalen van mishandeling of huiselijk geweld heeft de directeur van de school altijd overleg met de aandachtsfunctionaris om samen te kijken welke stappen er genomen moeten worden. De aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Primenius is Beika Vrieling, zij is bereikbaar via Beika.Vrieling@primenius.nl 

Klik hier voor het volledige document Meldcode huiselijk geweld en mishandeling