Personeelsbeleid

Primenius als (goed) werkgever.

Het bestuur van Primenius hecht er veel belang aan dat werknemers zich thuis voelen in een werkomgeving waarin:

  • er op een voor hem of haar plezierige manier met elkaar wordt omgegaan;
  • er respect is voor elkaar;
  • er sprake is van onderlinge gelijkwaardigheid;
  • de werknemers eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun werk en loopbaan;
  • de werknemers de zin van het werk inzien;
  • de werknemers datgene kunnen doen waar ze goed in zijn;
  • de werknemers worden gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen/scholen.

Daarom investeert het bestuur veel in goed werkgeverschap.

Primenius als werkgever probeert voor al haar werknemers een plek te creëren waar ze vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen, plezier hebben met de collega’s waarmee ze samenwerken en waar de kans geboden voor verdere te ontwikkeling.
Binnen de stichting wordt een beleid gevoerd voor een gezond, veilig en prettig werkklimaat.