Peuteropvang / voorschool

Kinderen tussen de 2 en 4 jaar kunnen aangemeld worden voor de peuteropvang, in de gemeente Emmen voorschool genoemd. De startleeftijd is tussen 2 en 2,5 jaar. Peuters leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige omgeving. Daarnaast worden ze voorbereid op de schooltijd.

Kinderopvangtoeslag (KOT)

De reguliere peuteropvang is 8 uur per week. Daarvoor geldt een peuteropvangtarief van € 10,25.

Willen ouders meer dan 8 uur peuteropvang afnemen, dan is er sprake van verlengde peuteropvang, gefactureerd op het kinderdagverblijftarief van € 10,25. Ouders kunnen al deze uren opgeven bij de belastingdienst.

Gemeentelijke subsidie

Wanneer ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen ze in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie. De gemeente subsidieert maximaal 8 uur peuteropvang per week voor deze ouder.
De ouder betaalt zelf nog een kleine ouderbijdrage. In de gemeente Emmen wordt 10 of 16 uur gesubsidieerd.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Kinderen met een VVE indicatie mogen naast hun 8 uur betaalde peuteropvang (KOT of subsidie) nog eens gratis 8 uur VVE afnemen. In totaal komt deze peuter dus 16
uur per week. Op een 10 uurs locatie blijft dit 10 uur.

Vanaf 2023 administreren wij VVE-kinderen dan ook altijd voor de gehele 16 uur, ondanks dat deze peuter misschien nog niet alle 16 uur komt, omdat dit opgebouwd wordt.

Combinatie kinderopvang – BSO

Op sommige locaties kunnen peuters voor of na hun
peuteropvang dagdeel doorstromen naar het kinderdagverblijf of naar de combinatiegroep van de VSO/NSO. Hier zijn speciale producten voor ingericht zodat de dagdelen goed op elkaar aansluiten.