Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voor- en vroegschoolse educatie volgen (VVE). We doen dit om verdere ontwikkelingsachterstand te voorkomen. Door VVE op de peuteropvang/voorschool aan te bieden, kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool.

De activiteiten die in de VVE programma’s worden aangeboden bestrijken het gehele terrein van de ontwikkeling van peuters. Denk bijvoorbeeld aan taalontwikkeling en rekenvaardigheid, maar ook motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden. De ontwikkelbehoefte van het kind vormt het uitgangspunt voor de pedagogische en educatieve aanpak.