Buitenschoolse opvang (BSO)

Tiener basisschoolkind
Kaart laden
    Zoek naar een locatie bij jou in de buurt via je postcode. Of bekijk het locatie overzicht

De kinderen die op onze scholen onderwijs genieten, kunnen ook gebruikmaken van onze voor- en naschoolse opvang, veelal op dezelfde locatie. De buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar.

De BSO vindt plaats vóór en na schooltijd, ook in de vakantie en op studiedagen. Bij de BSO ligt de nadruk voornamelijk op ontspanning. Kinderen gaan immers de rest van de dag al naar school. Zodra de kinderen op de BSO komen, krijgen ze alle tijd om te spelen met leeftijdsgenoten, zelfstandig een activiteit te ondernemen of juist uit te rusten. Er worden wel activiteiten aangeboden die in het teken staan van de ontwikkeling van de kinderen zoals de motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden, maar deze zijn vrijblijvend.

Ondanks de vrijheid die de kinderen krijgen, is er ten allen tijde begeleiding van een pedagogisch medewerker. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen zich gehoord en gezien voelen en stimuleren ze in hun zelfredzaamheid. Kinderen mogen veel zelf proberen, soms letterlijk met vallen en opstaan. Daar leren ze van en het is goed voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen meedenken over bijvoorbeeld een uitstapje naar het bos of een knutselactiviteit. Een kind leert zo dat zijn mening belangrijk is, maar ook dat hij rekening moet houden met meningen van anderen.

Ik wil meer informatie