Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Primenius opvang en onderwijs wordt gevormd door de volgende personen:

Drs. R.J.M. ZwarterVoorzitter van de Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie
J.H. ScholteVicevoorzitter van de Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie kwaliteit & identiteit
C. Wolters RA RCLid en voorzitter auditcommissie
Dr. M.C.J.L. OpdenakkerLid en voorzitter commissie kwaliteit & identiteit
Mr. M.Y. van der VeenLid en tevens lid auditcommissie en lid commissie kwaliteit & identiteit

De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op de bestuurders van Primenius en de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd. Dit is vastgelegd in de toezichtsfilosofie van de RvT.
Jaarlijks legt de RvT verantwoording af over haar handelen in het bestuursverslag. Klik hier voor het meest recente bestuursverslag.

De Raad van Toezicht onderschrijft de code Goed Bestuur van de PO Raad.  

De leden van de Raad van Toezicht van Primenius stellen zich graag aan je voor.