Raad van toezicht

Om toezicht te houden op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur, is er een Raad van Toezicht (RvT). De RvT richt zich naar het belang van de Stichting, de daaronder vallende school- en opvanglocaties en de samenleving.

Taken van de RvT zijn:

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder van Primenius en de wijze waarop de organisatie door de bestuurder wordt bestuurd.  Dat doen zij onder andere door de Code Intern toezicht van de VTOI 2 toe te passen.  De Raad van Toezicht onderschrijft eveneens de code Goed Bestuur van de PO Raad.