Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is de overkoepelende, stichtingsbrede medezeggenschapsraad van Primenius. Daarnaast heeft iedere school een eigen medezeggenschapsraad.
De GMR wordt gevormd door een geleding van personeel en ouders en wordt ondersteund door een (extern) ambtelijk secretaris.

Het werk van de GMR

De GMR denkt mee met het schoolbestuur over schooloverstijgende zaken en beoordeelt de consequenties van beleid voor de scholen van Primenius. 
Het kind staat centraal en is daarbij de factor om rekening mee te houden bij het beoordelen van instemmings- en
adviesaanvragen. De leerkracht vormt daarbij de meest cruciale factor om de kinderen vervolgens goed te faciliteren. Vanuit deze uitgangspunten stelt de GMR prioriteiten en geeft de raad invulling aan de dossiers die de revue passeren.

Jaarlijks stelt de GMR zich doelen, die we opnemen in het jaarplan. Het jaarplan voor 2024 wordt in de vergadering van december vastgesteld en gepubliceerd op deze website.
De notulen van de GMR-vergaderingen zijn opvraagbaar via de MR van de eigen school.

Samenstelling GMR

Naam GMR-lidNaam schoolOuder/Personeel
Connie HartholtSt. Gerardus Majellaschool, HoogezandPersoneel
Remke Huisman,voorzitterIKC St. Vitusschool, WinschotenPersoneel
Tamara JonesSt. Willibrordus, Oude PekelaOuder
Ronny Lam, penningmeesterWillibrordschool, StandskanaalOuder
Wim PostSt. Antoniusschool, HoogezandOuder
Anja ReckersSBO Toermalijn, EmmenPersoneel
vacant Personeel
Susanne WagtelenbergMariaschool, EeldeOuder

Contactgegevens

Mw. R. Kartner, ambtelijk secretaris
gmr@primenius.nl

Meer weten over de GMR? Klik op een van onderstaande documenten voor informatie.